Obwieszczenia i Ogłoszenia

Tytuł Autor Odsłony
Wykaz działki do sprzedaży Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 4
Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego Udostępniony przez: Jolanta Goleman Odsłon: 9
Informacja o wyniku przetargu - sprzedaż działek Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 31
Obwieszczenie- wszczęcie postępowania - stadion leśny Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 28
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej dla PGE Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 57
Ogłoszenie o sprzedaży działek Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 202
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium ... Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 75
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania lokalizacyjnego- Holeszów PGR Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 72
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej- budowa elektroenergetycznej sieci SN i nN w obrębie Holeszów Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 86
Ogłoszenie - Wykaz nieruchomości wykazanych do sprzedaży Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 251