Obwieszczenia i Ogłoszenia

Tytuł Autor Odsłony
Ogłoszenie - sprzedaż działek Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 14
Obwieszczenie - podział działek Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 5
Obwieszczenie - wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1702L Zaświatycze - Lack Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 29
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - decyzja lokalizacyjna Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 28
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania środowiskowego- farma fotowoltaiczna Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 27
Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 18
Obwieszcenie o decyzji ustalającej warunki podziału działki Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 25
Ogłoszenie o wynikach konsultacji Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 26
Obwieszczenie owydanie decyzji lokalizacyjnej Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 30
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Hanna przeznaczonych do sprzedaży Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 26