Obwieszczenia i Ogłoszenia

Tytuł Autor Odsłony
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 2
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu POŚ dla gm. Hanna. Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 6
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany sposobu użytkowania sal w gimnazjum w Hannie Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 20
Wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Hanna przeznaczonych do oddania w najem Udostępniony przez: Damian Matczuk Odsłon: 54
Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego przeprowadzonego w dniu 14 lutego 2020 r. Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 22
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania lokalizacyjnego Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 50
Obwieszczenie z dn. 29.01.20 r. zawiadomienie stron postępowania o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 40
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania gminy o charakterze pożytku publicznego w 2020 roku Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 61
Informacja Wójta Gminy Hanna o wyniku przetargu Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 62
Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 53