Obwieszczenia i Ogłoszenia

Tytuł Autor Odsłony
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid.: 485 w obrębie Dańce, gm. Hanna” Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 8
Ocena jakości wody Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 10
Informacja o Platformie do umieszczenia na stronie Zamawiającego Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 10
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 0,999 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid.: 656/4 i 657/2 w obrębie Hanna, gm. Hanna” Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 11
Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały: w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2022 rok Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 36
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej PGW Wody Polskie Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 15
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włodawie Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 36
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej PGW Wody Polskie Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 25
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MWp w Hannie" Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 24
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa budynku inwentarskiego do hodowli bydła mięsnego na działce o nr ewid. 137 w obrębie Holeszów Nowy, gm. Hanna Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 25