Obwieszczenia i Ogłoszenia

Tytuł Autor Odsłony
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania środowiskowego Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 6
Ogłoszenie o wynikach konsultacji Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 17
Ogłoszenie o konsultacji społecznej nad projektem uchwały Rady Gminy w Hannie w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 38
Wykaz działki do sprzedaży Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 46
Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego Udostępniony przez: Jolanta Goleman Odsłon: 41
Informacja o wyniku przetargu - sprzedaż działek Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 66
Obwieszczenie- wszczęcie postępowania - stadion leśny Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 55
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej dla PGE Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 85
Ogłoszenie o sprzedaży działek Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 242
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium ... Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 103