Obwieszczenia i Ogłoszenia

Tytuł Autor Odsłony
Informacja o wyniku przetargu Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 277
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna o możliwości z zapoznaniem się z dokumentacją sprawy Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 286
Ogłoszenie - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy o charakterze pożytku publicznego w 2022 roku Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 300
Obwieszczenie w sprawie wystąpienia o opinie w zakresie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych do 1 MW każda, o łącznej mocy do 4 MW, zlokalizowanych w m. Lack Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 256
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych do 1 MW każda, o łącznej mocy do 4 MW Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 263
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 280
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej PGW Wody Polskie Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 274
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Hanna Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 314
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 297
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Hanna przeznaczonych do dzierżawy Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 333