Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarywania przestrzennego Gminy Hanna

Tytuł Autor Odsłony
Raporty z konsultacji społecznych Udostępniony przez: Stanisłaew Pawlik Odsłon: 48
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych " Uwaga!!! ...." Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 32
Raport z przebiegu i wyników warsztatów World Cafe w miejscowościach : Hanna i Dołhobrody Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 122
Informacja o konsultacjach społecznych - studium... Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 38
Ogłoszenie o moożliwości składania wniosków poprzez e-mapę Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 52
Raport z punktu konsultacyjnego- 25.08.2019 r. Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 57
Ogłoszenie o planowanych społecznych spotkaniach konsultacyjnych Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 38
Ogłoszenia o składaniu wniosków i zapoznaniu sie z dokumentami Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 110
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarywania przestrzennego Gminy Hanna Udostępniony przez: Tomasz Bujnik Odsłon: 99