Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hanna

Tytuł Autor Odsłony
UCHWAŁA NR XXII/133/2021 W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY HANNA Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 289
Projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gm. Hanna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 924
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HANNA o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany SUiKZP gm. Hanna Hanna Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 557
Raport z ankiet Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 944
Raport e-mapa Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 660
Raport z funkcjonowania punktu konsultacyjnego w Lacku Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 597
Raport z konsultacji ze spotkania otwartego w m. Hanna Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 616
Harmonogram spotkań i zaproszenie na dyskusję publiczną Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 577
Informacja o konsultacjach społecznych, instrukcja obsługi e-mapy. Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 621
Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Hanna wraz z prognozą oddziaływania studium na środowisko Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 836