Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarywania przestrzennego Gminy Hanna

Tytuł Autor Odsłony
Projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gm. Hanna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 432
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HANNA o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany SUiKZP gm. Hanna Hanna Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 178
Raport z ankiet Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 410
Raport e-mapa Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 243
Raport z funkcjonowania punktu konsultacyjnego w Lacku Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 227
Raport z konsultacji ze spotkania otwartego w m. Hanna Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 254
Harmonogram spotkań i zaproszenie na dyskusję publiczną Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 222
Informacja o konsultacjach społecznych, instrukcja obsługi e-mapy. Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 253
Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Hanna wraz z prognozą oddziaływania studium na środowisko Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 433
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium .... Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 243