Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarywania przestrzennego Gminy Hanna

Tytuł Autor Odsłony
Harmonogram spotkań i zaproszenie na dyskusję publiczną Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 3
Informacja o konsultacjach społecznych, instrukcja obsługi e-mapy. Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 12
Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Hanna wraz z prognozą oddziaływania studium na środowisko Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 19
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium .... Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 14
Raporty z konsultacji społecznych Udostępniony przez: Stanisłaew Pawlik Odsłon: 177
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych " Uwaga!!! ...." Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 159
Raport z przebiegu i wyników warsztatów World Cafe w miejscowościach : Hanna i Dołhobrody Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 328
Informacja o konsultacjach społecznych - studium... Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 212
Ogłoszenie o moożliwości składania wniosków poprzez e-mapę Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 172
Raport z punktu konsultacyjnego- 25.08.2019 r. Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 186