Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarywania przestrzennego Gminy Hanna

Tytuł Autor Odsłony
Raporty z konsultacji społecznych Udostępniony przez: Stanisłaew Pawlik Odsłon: 88
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych " Uwaga!!! ...." Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 66
Raport z przebiegu i wyników warsztatów World Cafe w miejscowościach : Hanna i Dołhobrody Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 191
Informacja o konsultacjach społecznych - studium... Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 72
Ogłoszenie o moożliwości składania wniosków poprzez e-mapę Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 84
Raport z punktu konsultacyjnego- 25.08.2019 r. Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 90
Ogłoszenie o planowanych społecznych spotkaniach konsultacyjnych Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 69
Ogłoszenia o składaniu wniosków i zapoznaniu sie z dokumentami Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 144
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarywania przestrzennego Gminy Hanna Udostępniony przez: Tomasz Bujnik Odsłon: 138