Obwieszczenia i Ogłoszenia

Tytuł Autor Odsłony
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 0,999 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid.: 656/4 i 657/2 w obrębie Hanna, gm. Hanna” Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 104
Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały: w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2022 rok Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 164
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej PGW Wody Polskie Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 122
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włodawie Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 142
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej PGW Wody Polskie Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 137
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MWp w Hannie" Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 113
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa budynku inwentarskiego do hodowli bydła mięsnego na działce o nr ewid. 137 w obrębie Holeszów Nowy, gm. Hanna Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 111
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Hanna przeznaczonych do sprzedaży Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 349
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Dańcach" Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 122
Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości treści wpłyniętej oferty na realizację zadania publicznego Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 193