Obwieszczenia i Ogłoszenia

Tytuł Autor Odsłony
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703L DW 816 – Dołhobrody – DW 816” Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 224
Ogłoszenie o wynikach konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 215
Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 225
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 275
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna o możliwości z zapoznaniem się z dokumentacją sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 249
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 231
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 323
Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały: w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2023 rok Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 313
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Hanna Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 328
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 318