Obwieszczenia i Ogłoszenia

Tytuł Autor Odsłony
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 68
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Hanna Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 76
Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 68
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Hanna Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 128
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 93
Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy poprzedzoną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 75
Informacja w sprawie ochrony granicy państwowej Udostępniony przez: Damian Matczuk Odsłon: 105
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: ,,,Budowa sieci wodociągowej na odcinkach: Hanna ul. Grzybowa-Sosnowa, Dołhobrody-Pawluki oraz Zaświ Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 100
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej PGW Wody Polskie Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 114
Ocena jakości wody Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 108