Obwieszczenia i Ogłoszenia

Tytuł Autor Odsłony
Obwieszczenie - lokalizacja budynku socjalnego na stadionie Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 126
Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany studium Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 119
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 146
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 126
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 142
Informacja o wyniku przetargu Udostępniony przez: Staniśław Pawlik Odsłon: 145
Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa dróg powiatowych Nr 1700 L i 1095 L na odcinku Nowy Holeszów- Holeszów Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 138
Ogłoszenie- przetarg na sptrzedaż działki Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 380
Obieszczenie o przystapieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko zmieniaNEGO STUDIUM UWARUNKOWAŃ ... Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 164
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Hanna Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 169