Obwieszczenia i Ogłoszenia

Tytuł Autor Odsłony
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 66
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej PGW Wody Polskie Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 79
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna o wydaniu postanowienia Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 91
Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy poprzedzoną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 64
Obwieszczenia Wójta Gminy Hanna w sprawie wszczęcia postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę dróg gminnych Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 68
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 50
Ogłoszenie wyników otawrtego konkursu ofert na realizację zadania pozytku publicznego przeprowadzonego w dniu 4 marca 2022 roku Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 55
Obwieszczenie w sprawie wystąpienia o opinie w zakresie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (EPV Holeszów) o łącznej mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 61
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (EPV Holeszów) o łącznej mocy do 8 MW w obrębie Holeszów Nowy Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 54
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 59