Obwieszczenia i Ogłoszenia

Tytuł Autor Odsłony
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna o kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 377
Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 82
Zawiadomienie o zakoń. postęp. dowod. ws. wyd. decyzji o ustal. lokal. inwestycji celu publ. na rzecz Gminy Hanna, dla inwestycji pn.: „Przebudowa budynku szkoły podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytk. w części na schronisko" Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 64
Zawiadomienie Wójta Gminy Hanna z dn. 13.12.2023 r. o zakończeniu postęp. dowodowego ws. wyd. decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 13 MW zlokalizowanej na części działki nr 7/2. 7/3 ob. Kuzawka, gmina Hanna Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 70
Zawiadomienie Wójta Gminy Hanna o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. pn.: „Przebudowa budynku szkoły podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania w części na schronisko” Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 84
Ogłoszenie o wynikach konsultacji z dn. 10.11.2023 r. Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 93
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna z dn. 3.11.2023 r. o wystąpieniu o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn..: „Budowa biogazowni rolniczej o mocy 2 MW" Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 113
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna z dn. 3.11.2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn..: „Budowa biogazowni rolniczej o mocy 2 MW" Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 136
wykaz 5/ 2023 nieruchomości stanowiących własność Gminy Hanna przeznaczonych do sprzedaży Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 196
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna z dnia 31.10.2023 r. o wystąpieniu o opinię ws. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn..: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Hanna 1 o łącznej mocy elektrycznej do 30 MW Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 94