Obwieszczenia i Ogłoszenia

Tytuł Autor Odsłony
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego przeprow. w dn. 13.02.2024 roku Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 29
Zawiadomienie Wójta Gminy Hanna z dn. 12.02.2024r. o wszczęciu postęp. administr. ws. zmiany decyzji Wójta Gminy Hanna Nr 1/2024 o ustal. lokaliz. inwestycji celu publ. pn.: „Przebudowa budynku szkoły podst. wraz ze zmianą sposobu użytk.(...)" Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 46
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna z dn. 5.02.2024 r. o wystąpieniu o opinię ws. obowiązku przeprow. oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn:"Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Hanna" Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 34
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna z dn. 5.02.2024 r. o wszczęciu postęp. administr. ws. decyzji środowiskowych przedsięwzięcia pn:"Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Hanna" Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 42
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna z dn.25.01.2024 o wyd. dec. o warunkach zabud. poprzedz. decyzją o środow. uwarunk. dla inwestycji pn.: „Budowa farmy PV o mocy do 19MW zlokal. na części działek o nr ewid.733/1,733/2,733/3,734/1,734/2 w obr.Hanna, gm.Hanna Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 55
Ogłoszenie nt. otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy o charakterze pożytku publicznego w 2024 roku Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 84
Zawiadomienie Wójta Gminy Hanna z dn. 11.01.2024r. ws. wyd. decyzji o ustal. lokalizacji celu publ. pn.: „Przebudowa budynku szkoły podst. wraz ze zmianą sposobu użytk. w części na schronisko na części działek o nr 363,364 poł. w obr. Hanna, gm. Hanna” Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 54
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna z dn. 10.01.2024 r. nt. otrzymanych opinii dla inwestycji pn. "Budowa elektrowni pV Hanna 1 o łącznej mocy elektr. do30MW wraz z infrastrukturą techniczną" Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 52
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna z dn. 10.01.2024 r. nt. otrzymanych opinii dla inwestycji pn. "Budowa elektrowni pV Hanna 2 o łącznej mocy elektr. do 25MW wraz z infrastrukturą techniczną" Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 45
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna z dn.5.01.2024r. o wyd. decyzji o warunkach zabudowy poprzedzoną decyzją o środow. uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Budowa farmy PV o mocy do 13 MW zlokal. na części działek o nr ewid. 7/2, 3/2 w obr. Kuzawka, gm. Hanna Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 52