Obwieszczenia i Ogłoszenia

Tytuł Autor Odsłony
Ogłoszenie - Wykaz nieruchomości wykazanych do sprzedaży Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 88
Ogłoszenie - sprawozdanie ze współpracy Gminy Hanna z organizacjami pozarządowymi ... za 2019r. Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 6
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania lokalizacyjnego Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 52
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 56
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu POŚ dla gm. Hanna. Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 51
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany sposobu użytkowania sal w gimnazjum w Hannie Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 54
Wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Hanna przeznaczonych do oddania w najem Udostępniony przez: Damian Matczuk Odsłon: 103
Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego przeprowadzonego w dniu 14 lutego 2020 r. Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 41
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania lokalizacyjnego Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 80
Obwieszczenie z dn. 29.01.20 r. zawiadomienie stron postępowania o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 67