Obwieszczenia i Ogłoszenia

Tytuł Autor Odsłony
Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy poprzedzoną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 14
Ogłoszenie o wynikach konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 13
Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 20
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 24
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna o możliwości z zapoznaniem się z dokumentacją sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 21
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 18
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 43
Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały: w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2023 rok Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 63
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Hanna Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 73
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 72