Obwieszczenia i Ogłoszenia

Tytuł Autor Odsłony
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna z dn. 24.08.2023 r. nt: "Budowa farmy pV zlokal. na części dz. Nr 7/2, 3/2 w obrębie Kuzawka" Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 111
Wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Hanna przeznaczonych do oddania w najem Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 211
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna o wystąpieniu o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 160
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na cz. dz. nr 733/1, 733/2, 733/3, 734/1, 734/2, w obrębie Hanna, gm. Hanna Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 145
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna o wystąpieniu o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 162
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na cz. dz. nr 7/2, 3/2 w obrębie Kuzawka, gm. Hanna" Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 151
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 190
Wykaz Nr 4/2023 nieruchomości stanowiących własność Gminy Hanna przeznaczonych do sprzedaży Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 275
Wykaz Nr 3/2023 nieruchomości stanowiących własność Gminy Hanna przeznaczonych do sprzedaży Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 256
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Hanna Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 298