Obwieszczenia i Ogłoszenia

Tytuł Autor Odsłony
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna z dnia 31.10.2023r. o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn..: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Hanna 1 o łącznej mocy elektr. do 30MW Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 103
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna z dnia 30.10.2023r. o wystąpieniu o opinię ws. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn..: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Hanna 2 o łącznej mocy elektr. do 25MW Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 87
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna z dnia 30.10.2023r. o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn..: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Hanna 2 o łącznej mocy elektr. do 25MW Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 92
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna z dn. 26.10.2023 r. nt: "Budowa farmy pV zlokal. na części dz. Nr 733/1, 733/2, 733/3, 734/1, 734/2 w obrębie Hanna, gmina Hanna" Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 292
Ocena jakości wody w UG Hanna z dn. 23.10.2023 r. Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 288
Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2024 rok Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 299
Informacja Wójta Gminy Hanna o wyniku przetargu Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 310
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego przeprowadzonego w dn. 12.10.2023 r. Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 296
Decyzja Nr 2/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 304
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna z dn. 2.10.2023 r. nt: "Budowa farmy pV zlokal. na części dz. Nr 7/2, 3/2, w obrębie Kuzawka, gmina Hanna" Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 298