Uchwały VIII kadencji Rady Gminy Hanna

Tytuł Autor Odsłony
Uchwała nr XLII/242/2023 z dn. 29.03.23 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Hanna na 2023 rok" Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 134
Uchwała nr XLII/241/2023 z dn. 29.03.23 r. sprawie przyjęcia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok" Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 121
Uchwała nr XLI/240/2023 z dn. 30.01.23 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Włodawskiemu w zakresie Przebudowy drogi powiatowej Nr 1703L DW 816- Dołhobrody - DW 816 Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 126
Uchwała nr XLI/239/2023 z dn. 30.01.23 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023 Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 126
Uchwała nr XLI/238/2023 z dn. 30.01.23 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 133
Uchwała nr XLI/237/2023 z dn. 30.01.23 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Hanna na 2023 rok Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 128
Uchwała nr XLI/236/2023 z dn. 30.01.23 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Hanna na 2023 rok Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 138
Uchwała nr XLI/235/2023 z dn. 30.01.23 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z prac stałych komisji Rady Gminy Hanna za 2022 rok Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 131
Uchwała nr XL/234/2023 z dn. 13.01.23 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023 Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 141
Uchwała nr XXXIX/233/2022 z dn. 28.12.2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Hanna Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 193