Uchwały VIII kadencji Rady Gminy Hanna

Tytuł Autor Odsłony
Uchwała Nr XXXVIII/224/2022 r. z dn. 30.11.2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Hanna na rok 2023 Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 161
Uchwała Nr XXXVIII/223/2022 r. z dn. 30.11.2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2023 rok Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 163
Uchwała Nr XXXVIII/222/2022 r. z dn. 30.11.2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 167
Uchwała Nr XXXVIII/221/2022 r. z dn. 30.11.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego gmin Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego "Aktywne Pogranicze", w tym trybu konsultacji Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 160
Uchwała Nr XXXVIII/220/2022 r. z dn. 30.11.2022 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 160
Uchwała Nr XXXVI/217/2022 r. z dn. 30.09.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 170
Uchwała Nr XXXVI/216/2022 r. z dn. 30.09.2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022 Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 162
Uchwała Nr XXXVI/215/2022 r. z dn. 30.09.2022 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 159
Uchwała Nr XXXVI/214/2022 r. z dn. 30.09.2022 r. w sprawie wspólnej obsługi finansowej szkoły Podstawowej w Hannie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Hanna Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 164
Uchwała Nr XXXVI/213/2022 r. z dn. 30.09.2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 162