Uchwały VIII kadencji Rady Gminy Hanna

Tytuł Autor Odsłony
Uchwała XXXIV/202/2022 z dn. 27.06.22 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Hanna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 283
Uchwała XXXIV/201/2022 z dn. 27.06.22 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Hanna z wykonania budżetu za 2021 rok Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 280
Uchwała XXXIV/200/2022 z dn. 27.06.22 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Hanna za 2021 rok Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 172
Uchwała XXXIII/199/22 z dn. 7.04.22 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022 Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 262
Uchwała XXXII/198/2022 z dn. 31.03.22 r. w sprawie udzielenia w 2022 roku dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Hannie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu specjalnego Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 274
Uchwała XXXII/197/22 z dn. 31.03.22 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022 Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 276
Uchwała XXXII/196/2022 z dn. 31.03.22 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 270
Uchwała XXXII/195/22 z dn. 31.03.22 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 264
Uchwała XXXII/194/22 z dn. 31.03.22 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Włodawskiemu Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 254
Uchwała XXXII/193/2022 z dn. 31.03.22 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu LAS z siedzibą w Hannie Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 266