Uchwały VIII kadencji Rady Gminy Hanna

Tytuł Autor Odsłony
Uchwała Nr XXXVI/212/2022 r. z dn. 30.09.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 154
Uchwała Nr XXXVI/211/2022 r. z dn. 30.09.2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Hanna Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 150
Uchwała Nr XXXVI/210/2022 z dn. 30.09.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu opracowania i wdrażania "Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Włodawskiego oraz Gminy Ruda Huta na lata 2022-2030" Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 171
Uchwała XXXV/209/2022 z dn. 28.07.22 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022 Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 276
Uchwała XXXV/208/2022 z dn. 28.07.22 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 ro Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 262
Uchwała XXXIV/207/2022 z dn. 27.06.22 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 291
Uchwała XXXIV/206/2022 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022 Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 279
Uchwała XXXIV/205/2022 w sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 286
Uchwała XXXIV/204/2022 z dn. 27.06.22 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 265
Uchwała XXXIV/203/2022 z dn. 27.06.22 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i na odstępienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 264