Uchwały VIII kadencji Rady Gminy Hanna

Tytuł Autor Odsłony
Uchwała nr XLIV/262/2023 z dn 29.08.2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hanna na lata 2023 - 2030 Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 88
Uchwała nr XLIII/261/2023 z dn 26.06.2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy Hanna do projektu "Cyfrowy urząd - dostępna administracja gminna i powiatowa" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 -2027 Działanie . Cyfrowe Lubelskie Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 89
Uchwała nr XLIII/260/2023 z dn 26.06.23 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Hańsk Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 84
Uchwała nr XLIII/259/2023 z dn. 26.06.23 r. w sprawie udzielenia w 2022 roku dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Hannie, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 86
Uchwała nr XLIII/258/2023 z dn. 26.06.23 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023 Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 83
Uchwała nr XLIII/257/2023 z dn 26.06.23 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hanna na lata 2023 -2030 Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 81
Uchwała nr XLIII/256/2023 z dn. 26.06.23 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Hannie Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 81
Uchwała nr XLIII/255/2023 z dn. 26.06.23 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Hanna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 79
Uchwała nr XLIII/254/2023 z dn. 26.06.2023 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Hanna z wykonania budżetu za 2022 rok Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 77
Uchwała nr XLIII/253/2023 z dn. 26.06.2023 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Hanna za 2022 rok Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 78