Uchwały VIII kadencji Rady Gminy Hanna

Tytuł Autor Odsłony
Uchwała nr XLVII/272/2023 z dn. 30.11.2023 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Hanna Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 58
Uchwała nr XLVII/271/2023 z dn. 30.11.2023 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 66
Uchwała nr XLVI/270/2023 z dn. 26.10.2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023 Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 59
Uchwała nr XLVI/269/2023 z dn. 26.10.2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hanna na lata 2023 - 2030 Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 56
Uchwała nr XLVI/268/2023 z dn. 26.10.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Hannie Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 47
Uchwała nr XLVI/267/2023 z dn. 26.10.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu uzytkowego i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 43
Uchwała nr XLVI/266/2023 z dn. 26.10.2023 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci , młodzieży, uczniów oraz rodziców Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 45
Uchwała nr XLV/265/2023 z dn. 1.09.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 53
Uchwała nr XLV/264/2023 z dn. 1.09.2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023 Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 49
Uchwała XLIV/263/2023 z dn. 29.08.2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023 Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 47