Uchwały VIII kadencji Rady Gminy Hanna

Tytuł Autor Odsłony
Uchwała nr XLVIII/282/2023 z dn. 15.12.23 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Hanna w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 -2028 Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 5
Uchwała nr XLVII/281/2023 z dn. 15.12.23 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie do Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 6
Uchwała nr XLVII/280/2023 z dn. 30.11.23 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023 Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 5
Uchwała nr XLVII/279/2023 z dn. 30.11.23 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hanna na lata 2023-2030 Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 6
Uchwała nr XLVII/278/2023 z dn. 30.11.2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 70
Uchwała nr XLVII/277/2023 z dn. 30.11.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Hanna Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 66
Uchwala nr XLVII/276/2023 z dn. 30.11.2023 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Hanna na 2024 rok Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 63
Uchwała nr XLVII/275/2023 z dn. 30.11.2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Hanna na rok 2024 Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 69
Uchwała nr XLVII/274/2023 z dn. 30.11.2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2024 ok Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 62
Uchwała nr XLVII/273/2023 z dn. 30.11.2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 65