Obwieszczenia i Ogłoszenia

Tytuł Autor Odsłony
Ogłoszenie - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy o charakterze pożytku publicznego w 2022 roku Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 7
Obwieszczenie w sprawie wystąpienia o opinie w zakresie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych do 1 MW każda, o łącznej mocy do 4 MW, zlokalizowanych w m. Lack Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 6
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych do 1 MW każda, o łącznej mocy do 4 MW Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 7
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 14
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej PGW Wody Polskie Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 13
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Hanna Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 39
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 33
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Hanna przeznaczonych do dzierżawy Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 56
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej PGW Wody Polskie Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 23
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna o możliwości z zapoznaniem się z dokumentacją sprawy dot. przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z przyłączem na działce o nr ewid. 250 w obrębie Zaświatycze, gm. Hanna” Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 25