Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hanna

Tytuł Autor Odsłony
UCHWAŁA NR XXII/133/2021 W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY HANNA Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 352
Projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gm. Hanna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 977
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HANNA o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany SUiKZP gm. Hanna Hanna Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 591
Raport z ankiet Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 977
Raport e-mapa Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 700
Raport z funkcjonowania punktu konsultacyjnego w Lacku Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 633
Raport z konsultacji ze spotkania otwartego w m. Hanna Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 655
Harmonogram spotkań i zaproszenie na dyskusję publiczną Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 610
Informacja o konsultacjach społecznych, instrukcja obsługi e-mapy. Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 656
Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Hanna wraz z prognozą oddziaływania studium na środowisko Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 878