Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarywania przestrzennego Gminy Hanna

Tytuł Autor Odsłony
Projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gm. Hanna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 472
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HANNA o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany SUiKZP gm. Hanna Hanna Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 203
Raport z ankiet Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 442
Raport e-mapa Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 265
Raport z funkcjonowania punktu konsultacyjnego w Lacku Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 246
Raport z konsultacji ze spotkania otwartego w m. Hanna Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 271
Harmonogram spotkań i zaproszenie na dyskusję publiczną Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 245
Informacja o konsultacjach społecznych, instrukcja obsługi e-mapy. Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 275
Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Hanna wraz z prognozą oddziaływania studium na środowisko Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 478
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium .... Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 268