Obwieszczenia i Ogłoszenia


Warning: Creating default object from empty value in /home/gminahanna/ftp/BIP_2019/components/com_govarticle/views/category/tmpl/default_articles.php on line 20
Tytuł Autor Odsłony
Zawiadomienia Wójta Gminy Hanna z dnia 21.06.2024 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę drogi gminnej Nr 104153 L, na działkach o nr ewid. 1190, 1325/1, 1378/1, 1378/2 w obrębie Hanna, gm. Hanna Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 6
Zawiadomienia Wójta Gminy Hanna z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę drogi gminnej Nr 104112 L, na działkach o nr ewid. 770, 663, 807 w obrębie Lack, gm. Hanna Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 4
Zawiadomienia Wójta Gminy Hanna z dnia 21.06.2024 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę drogi gminnej Nr 104155 L, na działkach o nr ewid. 1190, 1296, 1307, 1256/2, 1256/4 w obrębie Hanna, gm. Hanna Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 4
Zawiadomienia Wójta Gminy Hanna z dnia 21.06.2024 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę drogi gminnej Nr 104121 L, na działkach o nr ewid. 84 i 811 w obrębie Zaświatycze, gm. Hanna Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 3
Zawiadomienia Wójta Gminy Hanna z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na budowę drogi wewnętrznej (ul. Wschodnia) na działce o nr ewid. 1671/1 i na części działki o nr ewid. 1671/2 w obrębie Hanna, gm. Hanna. Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 5
Zawiadomienia Wójta Gminy Hanna z dn. 17.06.2024 r. ws. wyd. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. na budowę drogi gm. Nr 117391L,na działkach o nr ewid. 1285, 185 i 28 w obr. Zaświatycze, gm. Hanna. Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 19
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna z dn. 13.06.2024 r ws. wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięw. pn.: "Przebudowa drogi pow. Nr 1090L Hanna-Janówka' Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 13
Zawiadomienie Wójta Gminy Hanna z dn 12.06.2024 o zakoń. postęp. ws. wyd. decyzji o warun .zabudowy na rzecz LC Energia 10 dla inwestycji pn.: „Budowa elektrowni PV Hanna1 o mocy do30MW wraz z infrastr. techn. na części dz. o nr ewid.2 w obr. HoleszówPGR Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 17
Zawiadomienie Wójta Gminy Hanna z dn12.06.2024 o zakoń. postęp. ws. wyd. decyzji o warun .zabudowy na rzecz LC Energia10 dla inwestycji pn.: „Budowa elektrowni PV Hanna2 o mocy do 25MW wraz z infrastr. techn. na części dz. o nr ewid.20 w obr. HoleszówPGR Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 18
Ocena jakości wody w UG Hanna z dn. 7.06.2024 Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 20