Obwieszczenia i Ogłoszenia


Warning: Creating default object from empty value in /home/gminahanna/ftp/BIP_2019/components/com_govarticle/views/category/tmpl/default_articles.php on line 20
Tytuł Autor Odsłony
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Hanna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania po pożytku publicznego na 2023 r. Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 19
ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Hanna z dn. 4.072024r o wyd. decyzji o war.zabudowy poprzedzoną decyzją o środowiskowych uwarunk. „Budowa elektrowni PV Hanna1 o mocy elektr. do 30MW wraz z infrastr. techn. na części działki o nr ewid.2 w obr. HoleszówPGR Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 17
ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Hanna z dnia 4.07.2024r. o wyd.decyzji o war. zabudowy poprzedzoną decyzją o środow. uwarunkowaniach; „Budowa elektrowni PV Hanna 2 o mocy elektr. do 25MW wraz z infrastr. techn. na części działki o nr ewid.20 w obr. HoleszówPGR Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 16
Zawiadomienia Wójta Gminy Hanna z dnia 21.06.2024 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę drogi gminnej Nr 104153 L, na działkach o nr ewid. 1190, 1325/1, 1378/1, 1378/2 w obrębie Hanna, gm. Hanna Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 25
Zawiadomienia Wójta Gminy Hanna z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę drogi gminnej Nr 104112 L, na działkach o nr ewid. 770, 663, 807 w obrębie Lack, gm. Hanna Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 23
Zawiadomienia Wójta Gminy Hanna z dnia 21.06.2024 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę drogi gminnej Nr 104155 L, na działkach o nr ewid. 1190, 1296, 1307, 1256/2, 1256/4 w obrębie Hanna, gm. Hanna Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 23
Zawiadomienia Wójta Gminy Hanna z dnia 21.06.2024 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę drogi gminnej Nr 104121 L, na działkach o nr ewid. 84 i 811 w obrębie Zaświatycze, gm. Hanna Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 21
Zawiadomienia Wójta Gminy Hanna z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na budowę drogi wewnętrznej (ul. Wschodnia) na działce o nr ewid. 1671/1 i na części działki o nr ewid. 1671/2 w obrębie Hanna, gm. Hanna. Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 24
Zawiadomienia Wójta Gminy Hanna z dn. 17.06.2024 r. ws. wyd. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. na budowę drogi gm. Nr 117391L,na działkach o nr ewid. 1285, 185 i 28 w obr. Zaświatycze, gm. Hanna. Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 35
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna z dn. 13.06.2024 r ws. wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięw. pn.: "Przebudowa drogi pow. Nr 1090L Hanna-Janówka' Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 32