Obwieszczenia i Ogłoszenia

Tytuł Autor Odsłony
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej PGW Wody Polskie Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 48
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej PGW Wody Polskie Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 50
Informacja o wyniku przetargu Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 79
Ocena jakości wody - luty 2022 Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 58
Informacja Wójta Gminy Hanna - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek będących własnością Gminy Hanna Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 96
Obwieszczenie w sprawie wystąpienia o opinie w zakresie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z przyłączem na działce o nr ewid. 250 w obrębie Zaświatycze, gmina Hanna" Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 88
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z przyłączem na działce o nr ewid. 250 w obrębie Zaświatycze, gm. Hanna Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 55
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania gminy o charakterze pożytku publicznego w 2022 roku Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 67
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MWp zlokalizowanej na części działki o nr ewid. 251 w Zaświatyczach" Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 59
Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy poprzedzoną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 84