Obwieszczenia i Ogłoszenia

Tytuł Autor Odsłony
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 10
Ocena jakości wody Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 14
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 47
Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 44
Ogłoszenie o sprzedaży koparki w trybie aukcji Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 69
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej PGW Wody Polskie Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 46
Ocena jakości wody Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 37
Obwieszczenie - dot. zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wydania opinii do przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej SKRZETUSKI o mocy 5 MW wraz z infrastrukturą techniczną” Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 45
Ogłoszenie - o wykazie nieruchomości będących własnością Gminy Hanna przeznaczonych do dzierżawy Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 144
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - inwestycja: ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej wolnostojącej na gruncie o mocy do 1 MWp na działce nr 684 w obrębie Hanna Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 47