Obwieszczenia i Ogłoszenia

Tytuł Autor Odsłony
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 10
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 9
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Hanna przeznaczonych do dzierżawy Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 40
Ocena jakości wody - Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 8
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703L DW 816 – Dołhobrody – DW 816” Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 8
Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 14
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 16
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 16
Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy poprzedzoną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 21
Informacja o wyniku przetargu Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 21