Obwieszczenia i Ogłoszenia

Tytuł Autor Odsłony
Obwieszczenie z dn. 4.04.2024 r. na temat "Przebudowa drogi powiatowej nr 1090L Hanna-Janówka" Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 20
Ocena jakości wody w gminie Hanna z dn. 13.03.2024 roku Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 32
ZAWIADOMIENIE Wójta z dn. 05.03.2024 r. ws. wyd. decyzji zmieniającą decyzję Nr 1/2024 z dn. 11.01.2024r. o ustal. lokal. inwestycji celu publ. pn.: ,,Przebudowa budynku szkoły podst. wraz ze zmianą sposobu użytk. części budynku z przezn. na schronisko" Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 66
Decyzja dot. zezwolenia prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 30
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna z dn. 4.03.2024r ws. wyd. decyzji o środow. uwarunk. na realizację przedsięwzięcia "Budowa elektrowni PV Hanna 1 o łącznej mocy elektr. do 30 MW" Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 54
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna z dn. 28.02.2024 r. ws. środow. uwarunkow. na realizację przedsięw.: "Budowa elektrowni PV Hanna 2 o łącznej mocy elektr.j do 25 MW" Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 44
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego przeprow. w dn. 13.02.2024 roku Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 87
Zawiadomienie Wójta Gminy Hanna z dn. 12.02.2024r. o wszczęciu postęp. administr. ws. zmiany decyzji Wójta Gminy Hanna Nr 1/2024 o ustal. lokaliz. inwestycji celu publ. pn.: „Przebudowa budynku szkoły podst. wraz ze zmianą sposobu użytk.(...)" Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 94
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna z dn. 5.02.2024 r. o wystąpieniu o opinię ws. obowiązku przeprow. oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn:"Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Hanna" Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 76
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna z dn. 5.02.2024 r. o wszczęciu postęp. administr. ws. decyzji środowiskowych przedsięwzięcia pn:"Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Hanna" Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 84