Budżet Gminy

Tytuł Autor Odsłony
Bilans skonsolidowany za 2022 r. Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 56
Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2022 r. Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 128
Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 r. Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 294
Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzien 31.12.2020 r. Udostępniony przez: Jolanta Goleman Odsłon: 585
Uchwała Składu Orzekającego RIO w Lublinie z 15.01.20 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez gminę Hanna w uchwale budżetowej na 2020 r. Udostępniony przez: Urszula Grobelko Odsłon: 727
Uchwała Składu Orzekającego RIO w Lublinie z 15.01.20 r. w sprawie zaopiniowania prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Hanna Udostępniony przez: Urszula Grobelko Odsłon: 699
Uchwała Składu Orzekającego RIO 22.11.19 r. w sprawie zaopiniowania możliwości sfinansowania deficytu w projekcie budżetu Gminy Hanna na 2020 r. Udostępniony przez: Urszula Grobelko Odsłon: 742
Uchwała Składu Orzekającego RIO 22.11.19 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2020 r. Gminy Hanna Udostępniony przez: Urszula Grobelko Odsłon: 794
Uchwała Składu Orzekającego RIO 22.11.19 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Hanna Udostępniony przez: Urszula Grobelko Odsłon: 750
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 6.05.2019 r. Udostępniony przez: Urszula Grobelko Odsłon: 884