Uchwały RIO

Tytuł Autor Odsłony
Uchwała Składu Orzekającego RIO w Lublinie z 6.03.2023 w sprawie zaopin. przedłożonego przez Wójta Gminy Hanna sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 r. wraz z ingformacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 92
Uchwała Składu Orzekającego RIO w Lublinie z 25.01.2023 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Hanna w uchwale budżetowej na 2023 r. Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 137
Uchwała Składu Orzekającego RIO w Lublinie z 25.01.2023 r. w sprawie zaopiniowania prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Hanna Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 131
Uchwała Składu Orzekającego RIO w Lublinie z 21.11.2022 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Hanna Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 151
Uchwała Składu Orzekającego RIO w Lublinie z 21.11.2022 r. w sprawie zaopiniowania możliwości sfinansowania deficytu w projekcie budżetu Gminy Hanna na 2023 r. Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 160
Uchwała Składu Orzekającego RIO w Lublinie z 21.11.2022 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2023 r. Gminy Hanny Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 157
Uchwała Składu Orzekającego RIO w Lublinie z 25.08.2022 roku Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 243
Uchwała Składu Orzekającego RIO w Lublinie z 9.05.2022 r. Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 274
Uchwała Składu Orzekającego RIO w Lublinie z 12.01.22 r. w sprawie zaopiniowania prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Hanna Udostępniony przez: Urszula Grobelko Odsłon: 324
Uchwała Składu Orzekającego RIO w Lublinie z 12.01.22 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Hanna w uchwale budżetowej na 2022 r. Udostępniony przez: Urszula Grobelko Odsłon: 313