Obwieszczenia i Ogłoszenia

Tytuł Autor Odsłony
Ocena jakości wody - Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 170
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703L DW 816 – Dołhobrody – DW 816” Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 159
Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 166
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 113
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 127
Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy poprzedzoną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 119
Informacja o wyniku przetargu Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 136
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna o możliwości z zapoznaniem się z dokumentacją sprawy Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 144
Ogłoszenie - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy o charakterze pożytku publicznego w 2022 roku Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 149
Obwieszczenie w sprawie wystąpienia o opinie w zakresie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych do 1 MW każda, o łącznej mocy do 4 MW, zlokalizowanych w m. Lack Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 123