Obwieszczenia i Ogłoszenia

Tytuł Autor Odsłony
Wykaz nr 2/2021 nieruchomości stanowiących własność Gminy Hanna przeznaczonych do sprzedaży Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 178
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MWp zlokalizowanej na działkach o nr ewid.: 1022 i 1023 w obrębie Hanna, gm. Hanna” Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 98
Obwieszczenie w sprawie wystąpienia o opinie w zakresie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MWp zlokalizowanej na części działki o nr ewid. 251 w obrębie Zaświatycze Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 107
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MWp zlokalizowanej na działce o nr ewid. 251 w obrębie Zaświatycze, gm. Hanna Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 102
Wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Hanna przeznaczonych do oddania w najem Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 226
Ogłoszenie o wynikach konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 169
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Rozbudowa budynku inwentarskiego do hodowli bydła mięsnego na działce o nr ewid. 137 w obrębie Holeszów Nowy, gm. Hanna” Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 96
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid.: 485 w obrębie Dańce, gm. Hanna” Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 118
Ocena jakości wody Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 114
Informacja o Platformie do umieszczenia na stronie Zamawiającego Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 103