ROOT

2. Wniosek o udostepnienie informacji publicznej dotyczący liczby udostępnień w 2023 r.

Wniosek:

Zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:

  1. Liczby wniosków o  udostepnienie informacji publicznej, które wpłynęły do Organu w roku 2023,
  2. Liczba decyzji o odmowie udostepnienia informacji publicznej wydanych przez Organ w roku 2023 ;
  3. Liczba odwołań od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej wydanych przez Organ w 2023 r.

Odpowiedź:

 W odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej z dnia 26 lutego 2024 r. informuję:

  1. Liczba wniosków o  udostepnienie informacji  publicznej w roku 2023 – 19;
  2. Liczba decyzji o odmowie udostepnienia informacji publicznej w roku 2023 – 0;
  3. Liczba odwołań od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej w 2023 r. – 0.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego przeprowadzonego w dn. 13.02.2024 roku

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Hanna z dnia 12 lutego 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Hanna z dnia 11.01.2024 r., Nr 1/2024 (znak sprawy: GPiŚ.6733.1.2023.EJ) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Przebudowa budynku szkoły podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku z przeznaczeniem na schronisko”. 

Podkategorie

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

COM_CONTENT_READ_MOREO BIP

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące  udostępnianie informacji publicznych.

COM_CONTENT_READ_MOREO informacji publicznej

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPomoc BIP

W tym dziale znajdują się oświadczenia prawne wydawcy BIP – warunki korzystania z serwisów internetowych wydawcy, w tym z BIP, polityka prywatności, oświadczenie o dostępności

COM_CONTENT_READ_MOREInformacje prawne

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MORERedakcja BIP

W dziale Organizacja znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej Przykładowej Instytucji, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREOrganizacja