Zarządzenia rok 2019

Tytuł Autor Odsłony
Zarządzenie nr 49/19 z dn. 17.12.19 r. w sprawie przeprowadzenia kasy i druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Hanna na dzień 31.12.19 r. Udostępniony przez: Urszula Grobelko Odsłon: 590
Zarządzenie nr 48/19 z dn. 17.12.19 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Udostępniony przez: Urszula Grobelko Odsłon: 632
Zarządzenie 47/19 z dn. 4.12.19 r. zmieniające Zarządzenie nr 23 Wójta Gminy Hanna z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego Udostępniony przez: Jolanta Goleman Odsłon: 547
Zarządzenie nr 46/19 w sprawie powolania w Urzędzie Gminy Hanna komisji przeatrgowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego Udostępniony przez: Stanislaw Pawlik Odsłon: 634
Zarządzenie nr 45/19 w sprawie powolania komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Udostępniony przez: Jolanta Goleman Odsłon: 598
Zarządzenie nr 43/1/19 w sprawie powołania składu komisji do odbioru robót budowlanych w ramach realizacji zamówienia pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Hanna Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 608
Zarządzenie nr 44/19 z dn. 12.11.19 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Hanna na 2020 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Udostępniony przez: Urszula Grobelko Odsłon: 612
Zarządzenie nr 43/19 z dn. 23.10.19 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 572
Zarządzenie nr 42/2019 z dn. 17.10.19 r. w sprawie powołania składu komisji do odbioru końcowego robót budowlanych w ramach realizacji zamówienia pn.: "Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z ujęciami wody w Hannie oraz budowa trzech odcinków si Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 590
Zarządzenie nr 41/19 z dn. 14.10.2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 Udostępniony przez: Urszula Grobelko Odsłon: 597