Zarządzenia rok 2022

Tytuł Autor Odsłony
Zarządzenie 70/22 z dn. 31.12.2022 r. w sprawie wprowadzenia ograniczenia zużycia energii elektrycznej w Urzędzie Gminy Hanna w celu jej efektywnego oszczędzania Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 162
Zarządzenie 69/22 z dn. 31.12.2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022 Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 153
Zarządzenie 68/22 z dn. 31.12.2022 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 143
Zarządzenie Nr 67/2022 z dn. 28.12.2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację dodatku węglowego Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 169
Zarządzenie Nr 66/2022 z dn. 28.12.2022 r. w sprawie zmian planu finans. dla rachunku środków z Funduszu Pomocowego na potrzeby realizacji zadań na rzecz pomocy obywat. Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na teryt. tego państwa pn. "Fundusz Pomocowy" Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 166
Zarządzenie Nr 65/2022 z dn. 19.12.2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022 Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 163
Zarządzenie Nr 64/2022 z dn. 19.12.2022 r. w sprawie zmian planu finans. dla rachunku środków z Funduszu Pomocowego na potrzeby realizacji zadań na rzecz pomocy obywat. Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na teryt. tego państwa pn. "Fundusz Pomocowy" Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 171
Zarządzenie Nr 63/2022 z dn. 15.12.2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 178
Zarządzenie Nr 62/2022 z dn. 16.12.2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację dodatku węglowego Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 157
Zarządzenie Nr 61/2022 z dn. 13.12.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Dostawa autobusu do przewozu osób z niepełnosprawnością" Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 162