Zarządzenia rok 2024

Tytuł Autor Odsłony
Zarządzenie nr 13/24 z dn. 29.03.24 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hanna na lata 2024 - 2030 Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 9
Zarządzenie nr 12/24 z dn. 29.03.24 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024 Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 9
Zarządzenie nr 11/24 z dn. 28.03.24 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia elektronicznych nośników danych Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 8
Zarządzenie nr 10/24 z dn. 28.03.24 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocowego na porzeby realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na rok 2023 w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom U Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 9
Zarządzenie nr 9/24 z dn. 19.03.24 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Hanna za rok 2023 wraz z informacją o stanie mienia Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 8
Zarządzenie nr 8/24 z dn. 28.02.24 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024 Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 22
Zarządzenie nr 7/24 z dn. 28.02.24 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocowego na potrzeby realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na rok 2023 w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom U Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 22
Zarządzenie nr 6/24 z dn. 15.02.24 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie placu zabaw w Hannie oraz stadionie leśnym w Hannie" Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 19
Zarządzenie nr 5A/24 z dn. 12.02.24 r. w sprawie powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwrtym konkursie ofert na realizację zadania pożytku publicznego Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 15
Zarządzenie nr 4/24 z dn. 08.01.24 r. w sprawie zmiany "Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Hanna" Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 22