Zarządzenia rok 2020

Tytuł Autor Odsłony
Zarzadzenie nr 17/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 Udostępniony przez: Jolanta Goleman Odsłon: 3
Zarządzenie nr 16/2020 w sprawi zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 Udostępniony przez: Jolanta Goleman Odsłon: 3
Zarządzenie nr 15/2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny stanu technicznego sprzętu obrony cywilnej Udostępniony przez: Jolanta Goleman Odsłon: 4
Zarządzenie nr 14/2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu Udostępniony przez: Jolanta Goleman Odsłon: 4
Zarządzenie nr 12/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej-Termomodernizacja GOKiS Udostępniony przez: Jolanta Goleman Odsłon: 4
Zarządzenie nr 11/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 Udostępniony przez: Jolanta Goleman Odsłon: 4
Zarządzenie nr 10/2020 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Udostępniony przez: Jolanta Goleman Odsłon: 3
Zarządzenie nr 9/2020 w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Gminy Hanna Udostępniony przez: Jolanta Goleman Odsłon: 6
Zarządzenie nr 8/2020 w sprawie wprowadzenia ograniczeń w zakresie bezpośredniej obsługi interesantów Udostępniony przez: Jolanta Goleman Odsłon: 4
Zarządzenie nr 7/2020 w sprawie przyjecia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Hanna za rok 2019 oraz informacji o stanie mienia Udostępniony przez: Jolanta Goleman Odsłon: 2