Uchwały VIII kadencji Rady Gminy Hanna

Tytuł Autor Odsłony
Uchwała nr XLVII/278/2023 z dn. 30.11.2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 46
Uchwała nr XLVII/277/2023 z dn. 30.11.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Hanna Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 43
Uchwala nr XLVII/276/2023 z dn. 30.11.2023 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Hanna na 2024 rok Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 42
Uchwała nr XLVII/275/2023 z dn. 30.11.2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Hanna na rok 2024 Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 48
Uchwała nr XLVII/274/2023 z dn. 30.11.2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2024 ok Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 40
Uchwała nr XLVII/273/2023 z dn. 30.11.2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 46
Uchwała nr XLVII/272/2023 z dn. 30.11.2023 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Hanna Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 37
Uchwała nr XLVII/271/2023 z dn. 30.11.2023 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 42
Uchwała nr XLVI/270/2023 z dn. 26.10.2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023 Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 36
Uchwała nr XLVI/269/2023 z dn. 26.10.2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hanna na lata 2023 - 2030 Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 31