Obwieszczenia i Ogłoszenia

Tytuł Autor Odsłony
Informacja Wójta Gminy Hanna RiOŚ.6732.1.2018.SP Udostępniony przez: Tomasz Bujnik Odsłon: 231
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku Udostępniony przez: Tomasz Bujnik Odsłon: 333
Ogłoszenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy RiOŚ.6730.1.2018.GI Udostępniony przez: Tomasz Bujnik Odsłon: 241
Ogłoszenie o wynikach konsultacji 07.02.2018 Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 209
Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej Udostępniony przez: Tomasz Bujnik Odsłon: 252
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Hanna przeznaczonych do sprzedaży Udostępniony przez: Tomasz Bujnik Odsłon: 251
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Hanna przeznaczonych do dzierżawy Udostępniony przez: Tomasz Bujnik Odsłon: 251
Ogłoszenie w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach pożytku publicznego: Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 195