WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019

INFORMACJA O SPISIE WYBORCÓW

Urząd Gminy w Hannie informuje, że został sporządzony spis osób uprawnionych do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

 

Spis jest udostępniony do wglądu od 5 maja do 20 maja 2019r. w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Hannie ul. Rynek 2/1, pok. 24, w godzinach pracy urzędu.

 

W spisie ujęte są osoby uprawnione do głosowania, zameldowane na pobyt stały oraz wpisane do rejestru wyborców na swój wniosek. Wyborcy zameldowani na pobyt czasowy w Gminie Hanna, jeżeli nie złożyli wniosku o wpisanie do rejestru wyborców zostaną ujęci w spisie wyborców w miejscu ich zameldowania na pobyt stały.


Wójt Gminy
/-/ Grażyna Kowalik