Wybory uzupełniające do Rady Gminy Hanna

Postanowienie Nr 33/2022 Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 27.05.2022 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Hanna.