Obwieszczenia i Ogłoszenia


Warning: Creating default object from empty value in /home/gminahanna/ftp/BIP_2019/components/com_govarticle/views/category/tmpl/default_articles.php on line 20
Tytuł Autor Odsłony
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Hanna Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 769
Informacja Wójta Gminy Hanna RiOŚ.6732.1.2018.SP Udostępniony przez: Tomasz Bujnik Odsłon: 793
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku Udostępniony przez: Tomasz Bujnik Odsłon: 896
Ogłoszenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy RiOŚ.6730.1.2018.GI Udostępniony przez: Tomasz Bujnik Odsłon: 852
Ogłoszenie o wynikach konsultacji 07.02.2018 Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 805
Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej Udostępniony przez: Tomasz Bujnik Odsłon: 853
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Hanna przeznaczonych do sprzedaży Udostępniony przez: Tomasz Bujnik Odsłon: 820
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Hanna przeznaczonych do dzierżawy Udostępniony przez: Tomasz Bujnik Odsłon: 863
Ogłoszenie w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach pożytku publicznego: Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 740