Obwieszczenia i Ogłoszenia

Tytuł Autor Odsłony
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej PGW Wody Polskie Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 239
Ocena jakości wody Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 231
Obwieszczenie - dot. zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wydania opinii do przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej SKRZETUSKI o mocy 5 MW wraz z infrastrukturą techniczną” Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 221
Ogłoszenie - o wykazie nieruchomości będących własnością Gminy Hanna przeznaczonych do dzierżawy Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 330
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - inwestycja: ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej wolnostojącej na gruncie o mocy do 1 MWp na działce nr 684 w obrębie Hanna Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 241
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania gminy o charakterze pożytku publicznego w 2021 roku Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 220
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej SKRZETUSKI o mocy 5 MW wraz z infrastrukturą techniczną" - w m. Holeszów Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 207
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 254
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HANNA o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany SUiKZP gminy Hanna Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 241
OGŁOSZENIE O NABORZE NA RACHMISTRZA SPISOWEGO - Narodowy Spis Powszechny 2021 Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 436