Obwieszczenia i Ogłoszenia

Tytuł Autor Odsłony
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej PGW Wody Polskie Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 154
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MWp w Hannie" Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 124
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa budynku inwentarskiego do hodowli bydła mięsnego na działce o nr ewid. 137 w obrębie Holeszów Nowy, gm. Hanna Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 122
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Hanna przeznaczonych do sprzedaży Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 367
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Dańcach" Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 134
Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości treści wpłyniętej oferty na realizację zadania publicznego Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 209
Obwieszczenie w sprawie wystąpienia o opinie w zakresie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MWp zlokalizowanej na działkach nr 1022 i 1023 w Hannie" Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 134
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MWp zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 1022 i 1023 w Hannie" Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 134
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 0,999 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Hannie" Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 134
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej SKRZETUSKI o mocy 5 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid.: 157/1, 159, 160, 161/1 w obrębie Holeszów, gm. Hanna” Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 134