Obwieszczenia i Ogłoszenia

Tytuł Autor Odsłony
Ogłoszenie - o wykazie nieruchomości będących własnością Gminy Hanna przeznaczonych do dzierżawy Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 329
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - inwestycja: ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej wolnostojącej na gruncie o mocy do 1 MWp na działce nr 684 w obrębie Hanna Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 240
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania gminy o charakterze pożytku publicznego w 2021 roku Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 219
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej SKRZETUSKI o mocy 5 MW wraz z infrastrukturą techniczną" - w m. Holeszów Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 207
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 251
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HANNA o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany SUiKZP gminy Hanna Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 240
OGŁOSZENIE O NABORZE NA RACHMISTRZA SPISOWEGO - Narodowy Spis Powszechny 2021 Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 432
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 261
Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż koparki Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 295
Ogłoszenie na sprzedaż koparki Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 335