Obwieszczenia i Ogłoszenia

Tytuł Autor Odsłony
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 106
Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy poprzedzoną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 88
Informacja w sprawie ochrony granicy państwowej Udostępniony przez: Damian Matczuk Odsłon: 123
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: ,,,Budowa sieci wodociągowej na odcinkach: Hanna ul. Grzybowa-Sosnowa, Dołhobrody-Pawluki oraz Zaświ Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 112
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej PGW Wody Polskie Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 131
Ocena jakości wody Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 132
Wykaz nr 2/2021 nieruchomości stanowiących własność Gminy Hanna przeznaczonych do sprzedaży Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 205
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MWp zlokalizowanej na działkach o nr ewid.: 1022 i 1023 w obrębie Hanna, gm. Hanna” Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 112
Obwieszczenie w sprawie wystąpienia o opinie w zakresie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MWp zlokalizowanej na części działki o nr ewid. 251 w obrębie Zaświatycze Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 121
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MWp zlokalizowanej na działce o nr ewid. 251 w obrębie Zaświatycze, gm. Hanna Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 116