Obwieszczenia i Ogłoszenia

Tytuł Autor Odsłony
KOMUNIKAT LUBESLKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 143
I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Hanna Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 297
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Hanna Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 201
Obwieszczenie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dn. 11.08.2023 r. Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 140
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dn. 14.08.2023 r. Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 137
Ocena jakości wody w UG Hanna Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 255
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna z dn. 24.08.2023 r. nt: "Budowa farmy pV zlokal. na części dz. Nr 7/2, 3/2 w obrębie Kuzawka" Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 131
Wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Hanna przeznaczonych do oddania w najem Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 234
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna o wystąpieniu o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 180
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na cz. dz. nr 733/1, 733/2, 733/3, 734/1, 734/2, w obrębie Hanna, gm. Hanna Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 170