Obwieszczenia i Ogłoszenia

Tytuł Autor Odsłony
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna z dn.25.01.2024 o wyd. dec. o warunkach zabud. poprzedz. decyzją o środow. uwarunk. dla inwestycji pn.: „Budowa farmy PV o mocy do 19MW zlokal. na części działek o nr ewid.733/1,733/2,733/3,734/1,734/2 w obr.Hanna, gm.Hanna Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 104
Ogłoszenie nt. otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy o charakterze pożytku publicznego w 2024 roku Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 125
Zawiadomienie Wójta Gminy Hanna z dn. 11.01.2024r. ws. wyd. decyzji o ustal. lokalizacji celu publ. pn.: „Przebudowa budynku szkoły podst. wraz ze zmianą sposobu użytk. w części na schronisko na części działek o nr 363,364 poł. w obr. Hanna, gm. Hanna” Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 87
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna z dn. 10.01.2024 r. nt. otrzymanych opinii dla inwestycji pn. "Budowa elektrowni pV Hanna 1 o łącznej mocy elektr. do30MW wraz z infrastrukturą techniczną" Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 90
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna z dn. 10.01.2024 r. nt. otrzymanych opinii dla inwestycji pn. "Budowa elektrowni pV Hanna 2 o łącznej mocy elektr. do 25MW wraz z infrastrukturą techniczną" Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 83
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna z dn.5.01.2024r. o wyd. decyzji o warunkach zabudowy poprzedzoną decyzją o środow. uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Budowa farmy PV o mocy do 13 MW zlokal. na części działek o nr ewid. 7/2, 3/2 w obr. Kuzawka, gm. Hanna Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 81
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna o kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 438
Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 111
Zawiadomienie o zakoń. postęp. dowod. ws. wyd. decyzji o ustal. lokal. inwestycji celu publ. na rzecz Gminy Hanna, dla inwestycji pn.: „Przebudowa budynku szkoły podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytk. w części na schronisko" Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 91
Zawiadomienie Wójta Gminy Hanna z dn. 13.12.2023 r. o zakończeniu postęp. dowodowego ws. wyd. decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 13 MW zlokalizowanej na części działki nr 7/2. 7/3 ob. Kuzawka, gmina Hanna Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 95