Zarządzenia rok 2019

Tytuł Autor Odsłony
Zarządzenie nr 19 z dn. 30.04.2019 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla Gminy Hanna" Udostępniony przez: Piotr Książek Odsłon: 179
Zarządzenie nr 18 z dn. 30.04.2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie odłączenia części sołectwa Dołhobrody, a numerami domów: 120,121,122,184 i przyłączenia ich do sołectwa Pawluki Udostępniony przez: Aleksandra Budner Odsłon: 163
Zarządzenie nr 17 z dn. 30.04.2019 r. w sprawie przeprowadzenia konslutacji społecznych w przedmiocie zmiany nazwy jednostki pomocniczej sołectwa z "Holeszów PGR" na "Holeszów Osiedle" Udostępniony przez: Aleksandra Budner Odsłon: 160
Zarządzenie nr 16 z dn. 24.04.2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 23 Wójta Gminy Hanna z dnia 1.06.2012 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego Udostępniony przez: Jolanta Goleman Odsłon: 168
Zarządzenie nr 15 z dn. 29.04.2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 Udostępniony przez: Urszula Grobelko Odsłon: 162
Zarządzenie nr 14 z dn. 10.04.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przerowadzenia postepowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 163
Zarządzenie nr 13 z dn. 29.03.2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 Udostępniony przez: Urszula Grobelko Odsłon: 166
Zarządzenie nr 12 z dn. 29.03.2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Udostępniony przez: Urszula Grobelko Odsłon: 176
Zarządzenie nr 10 z dn. 26.03.2019 r. w sprawie opracowania Gminnego planu obrony zabytków na wypadek konfliktu i sytuacji kryzysowych dla Gminy Hanna Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 189
Zarządzenie nr 9 z dn 26.03.2019 r. w sprawie powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania pożytku publicznego Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 169