Zarządzenia rok 2019

Tytuł Autor Odsłony
Zarządzenie nr 40/19 z dn.26.09.2019 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów z miejsca zamieszkania do najbliższej obwodowej publicznej szkoły podstawowej w Hannie w przypadku zapewnienia dowozu przez rodziców, opiekunów lub opiekunó Udostępniony przez: Jolanta Goleman Odsłon: 101
Zarządzenie 39/19 z dn. 13.09.19 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy Hanna w roku 2019 Udostępniony przez: Urszula Grobelko Odsłon: 114
Zarządzenie nr 38 z dn. 13.09.19 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu dlugoterminowego na sfinansowanie udziału własnego w realizacji zadań z dofinansowaniem środków unijnych Udostępniony przez: Urszula Grobelko Odsłon: 94
Zarządzenie nr 35/2019 z dn. 12.09.2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 Udostępniony przez: Urszula Grobelko Odsłon: 97
Zarządzenie nr 34/19 w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Hanna Udostępniony przez: Jolanta Goleman Odsłon: 107
Zarządzenie nr 33/19 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli podatkowej u osób fizycznych i prawnych na terenie gminy Hanna oraz określenia procedury jej przeprowadzenia Udostępniony przez: Paweł Jasiński Odsłon: 106
Zarządzenie nr 32/19 z dnia 27.08.2019 r. w sprawie powołania w Urzędzie Gminy Hanna zespołu do kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich Udostępniony przez: Jolanta Goleman Odsłon: 106
Zarządzenie nr 31/19 z dnia 6.08.19 r. w sprawie powłania składu komisji do odbioru końcowego robót budowlanych w ramach realizacji zamówienia pn. "Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z ujęciami wody w Hannie oraz budowa trzech odcinków sieci Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 106
Zarządzenie Nr 30/19 z dnia 20.08.2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Hanna, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania pla Udostępniony przez: Urszula Grobelko Odsłon: 110
Zarządzenie nr 29/19 z dn. 24.07.19 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 Udostępniony przez: Urszula Grobelko Odsłon: 128