Zarządzenia rok 2019

Tytuł Autor Odsłony
Zarządzenie nr 28/19 z dn. 16.07.2019 w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Hanna Udostępniony przez: Jolanta Goleman Odsłon: 122
Zarządzenie nr 27/19 z dn. 15.07.19 r. w sprawie reorganizacji formacji obrony cywilnej w Gminie Hanna Udostępniony przez: Piotr Książek Odsłon: 114
Zarządzenie nr 26/2019 z dn. 5.07.2019 r. w sprawie zmian stawek amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych Udostępniony przez: Urszula Grobelko Odsłon: 142
Zarządzenie nr 25/2019 z dn. 28.06.2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 Udostępniony przez: Urszula Grobelko Odsłon: 124
Zarządzenie nr 24/2019 z dn. 28.06.2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Udostępniony przez: Urszula Grobelko Odsłon: 133
Zarządzenie nr 23/2019 z dn. 1.07.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Hanna Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 144
Zarządzenie nr 22/2019 z dn. 7.06.2019 r. w sprawie powołania składu komisji do odbioru końcowego robót budowlanych w ramach realizacji zamówienia pn. " Nadbużańskie zabytki architektury drewnianej w gminie Hanna - ochrona i udostępnienie" Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 151
Zarządzenie nr 21/2019 z dn. 22.05.2019 r. w sprawie powołania komisji ds. przejęcia lokalu mieszkalnego Udostępniony przez: Jolanta Goleman Odsłon: 149
Zarządzenie nr 20/2019 z dn. 24.05.2019 r w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 Udostępniony przez: Urszula Grobelko Odsłon: 134
Zarządzenie nr 19/1/2019 z dn. 15.05.2019 r. w sprawie powołania składu komisji do odbioru dostaw, zrealizowanych w ramach zamówienia "Dostawa i montaż wyposażenia ekspozycji w : Dzwonnicy, Starej Szkole, Starej Plebani" Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 133