Zarządzenia rok 2019

Tytuł Autor Odsłony
Zarządzenie nr 8 z dn. 13.03.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 142
Zarządzenie nr 7 z dn. 12.03.2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Hanna za rok 2018 oraz informacji o stanie mienia Udostępniony przez: Urszula Grobelko Odsłon: 146
Zarządzenie nr 6 z dn. 6.03.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 139
Zarządzenie z dn.25.01.2019 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2019 r. Udostępniony przez: Piotr Książek Odsłon: 140
Zarządzenie nr 5 z dn. 6.02.2019 r. w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2019 rok Udostępniony przez: Jolanta Goleman Odsłon: 174
Zarządzenie nr 4 z dn. 6.02.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia posterowania o udzielenie zamówienie publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego "Zaciagnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1.129.000,00 zł na sfina Udostępniony przez: Urszula Grobelko Odsłon: 161
Zarządzenie z dnia 6.02.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 164
Zarządzenie nr 3 z dnia 21.01.2019 r. w sprawie powołania komisji Rekrutacyjnej Udostępniony przez: Jolanta Goleman Odsłon: 186
Zarządzenie nr 2/2019 z 16.01.2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie udziału własnego w realizacji zadań z dofinansowania środków unijnych Udostępniony przez: Urszula Grobelko Odsłon: 173
Zarządzenie nr 1/2019 z dnia 2.01.2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Hanna Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 174