Uchwały VIII kadencji Rady Gminy Hanna

Tytuł Autor Odsłony
UCHWAŁA NR XXII/135/2021 W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ W FORMIE DOTACJI CELOWEJ POWIATOWI WŁODAWSKIEMU Udostępniony przez: A.BUDNER Odsłon: 286
UCHWAŁA NR XXII/134/2021 W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO TRYBU I HARMONOGRAMU OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU PONADLOKALNEGO GMIN PRZYGRANICZNEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO "AKTYWNE POGRANICZE, W TYM TRYBU KONSULTACJI Udostępniony przez: A.BUDNER Odsłon: 322
UCHWAŁA NR XXII/133/2021 W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY HANNA Udostępniony przez: A.BUDNER Odsłon: 356
UCHWAŁA NR XXI/130/2021 W SPRAWIE ROZPATRZENIA PETYCJI W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA REFERENDUM W CELU DOKONANIA AKCEPTACJI NOWEGO KODEKSU WYBORCZEGO ORAZ NOWEGO USTROJU PREZYDENCKO-LUDOWEGO Udostępniony przez: A.BUDNER Odsłon: 349
UCHWAŁA NR XXI/132/2021 W SPRAWIE ZMIAN W UCHWALE BUDŻETOWEJ NA ROK 2021 Udostępniony przez: A.BUDNER Odsłon: 353
UCHWAŁA NR XXI/131/2021 W SPRAWIE ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ Udostępniony przez: A.BUDNER Odsłon: 340
UCHWAŁA NR XXI/129/2021 W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEGO PLANU ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH Udostępniony przez: A.BUDNER Odsłon: 356
UCHWAŁA NR XXI/128/2021 W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNYCH UMÓW DZIERŻAWY Udostępniony przez: A.BUDNER Odsłon: 330
UCHWAŁA NR XX/120/2021 W SPRAWIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDAŃ Z PRAC STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY HANNA Udostępniony przez: A.BUDNER Odsłon: 366
UCHWAŁA NR XX/126/2021 W SPRAWIE ZMIAN W UCHWALE BUDŻETOWEJ NA ROK 2021 Udostępniony przez: A.BUDNER Odsłon: 387