Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie pdf 772.20 KB Stanisław Pawlik
SIWZ pdf 11.35 MB Stanisław Pawlik
Wzór umowy , zał. Nr 2 docx 85.25 KB Stanisław Pawlik
Wzór oświadczenia, zał. Nr 4 docx 23.78 KB Stanisław Pawlik
Wzór oświadczenia, zał. Nr 5 docx 23.20 KB Stanisław Pawlik
Wykaz drogowych robót budowl., zał. nr 7 docx 23.26 KB Stanisław Pawlik
Wykaz osób, zał. Nr 8 docx 26.16 KB Stanisław Pawlik
Dokumenytacja, część I, zał. Nr 1a pdf 3.99 MB Stanisław Pawlik
STWiOR, część I, zał. Nr 1b pdf 888.55 KB Stanisław Pawlik
Dokumentacja, część II, zał. Nr 1c pdf 4.74 MB Stanisław Pawlik
Projekt stałej organizacji ruchu, część II, zał. Nr 1c pdf 1.99 MB Stanisław Pawlik
Przedmiar robót, część I, zał. 1e pdf 41.54 KB Stanisław Pawlik
Przedmiar robót, część II, zał. Nr 1f pdf 39.37 KB Stanisław Pawlik
Oświadczenie o grupie kapita., zł. Nr 6 docx 23.66 KB Stanisław Pawlik
Rormularz ofertowy, zał. Nr 3 docx 41.20 KB Stanisław Pawlik
Wyjaśnienie treści SIWZ- na zapytanie pdf 415.19 KB Stanisław Pawlik
Zmiana treści SIWZ pdf 342.66 KB Stanisław Pawlik
Prokokół Nr 1 - z otwarcia ofert pdf 93.53 KB Stanisław Pawlik
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 788.27 KB Stanisław Pawlik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 09, październik 2019 11:16 Stanisław Pawlik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 09, październik 2019 11:22 Stanisław Pawlik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 09, październik 2019 11:37 Stanisław Pawlik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 10, październik 2019 06:01 Stanisław Pawlik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 18, październik 2019 08:51 Stanisław Pawlik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 22, październik 2019 07:30 Stanisław Pawlik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 24, październik 2019 10:53 Stanisław Pawlik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08, listopad 2019 09:20 Stanisław Pawlik