Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na zadanie: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Hannie prowadzone jest na stronie: https://gminahanna.ezamawiajacy.pl/pn/gminahanna/demand/notice/public/92951/details 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 04, maj 2023 10:19 Grzegorz Ignatiuk